Portfolio

argaiv1410

Documentsoorten

Vijf jaar vertaalpraktijk leverde vertalingen op van onder andere:


Arbeidsrecht

arbeidscontracten
geheimhoudingsverklaringen
getuigschriften
ontbindingsverzoeken

Belastingrecht en accountancy

accountantsverklaringen
balansen
jaarverslagen
verzoeken om geruisloze overgang

Erfrecht

aangiften successierecht
notariële volmachten
testamenten

Familierecht

echtscheidingsconvenanten
huwelijksakten
huwelijkse voorwaarden
overlijdensakten
samenlevingscontracten
schenkingsakten
uittreksels Burgerlijke Stand

Huurrecht en onroerend goed

huurcontracten
koopcontracten
volmachten hypotheekverlening

Intellectuele Eigendomsrecht

bezwaarschriften inzake Merkenrecht
licentieovereenkomsten
octrooien

Ondernemingsrecht

aandeelhoudersovereenkomsten
adviesaanvragen
agentuurovereenkomsten
algemene voorwaarden
contracten
disclaimers
functieomschrijvingen
gedragscodes
geheimhoudingsverklaringen
inkoopvoorwaarden
intentieovereenkomsten
jaarverslagen
licentieovereenkomsten
maatschapsovereenkomsten
onderaannemingsovereenkomsten
opdrachtovereenkomsten
oprichtingsakten
or-adviezen
orderformulieren
overnamecontracten
reorganisatieplannen
sociaal plannen
stageovereenkomsten
statuten
uitvoeringsinstructies
vaststellingsovereenkomsten
volmachten

Processtukken

beschikkingen
conclusies
dagvaardingen
derdenbeslagen
deurwaardersexploten
exploten
getuigenverklaringen
ingebrekestellingen
pleitnota’s
processen-verbaal
rechtshulpverzoeken
verweerschriften
verzoekschriften
vonnissen
vorderingen tot inbewaringstelling

Voor particulieren

beschikkingen naturalisatie
contracten
curricula vitae
cijferlijsten
diploma’s
getuigschriften
huurcontracten
huwelijksakten
huwelijkse voorwaarden
rijbewijzen
uittreksels basisadministratie
verklaringen omtrent het gedrag

Diversen

akten van cessie
beslagen
brieven
geheimhoudingsclausules
overmachtsclausules
pensioenvoorwaarden
verzekeringsvoorwaarden
wetsartikelen

Klanten

Pelgrom tekst & vertaling werkte voor klanten in diverse sectoren, waaronder:


Consultancy

Asys Consultancy
McKinsey & Company
Troost Forecasting Consultancy
Van Droffelaar & Sträter

Educatie

Anna van Rijn College
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
NIBE-SVV

ICT/informatietechnologie

DocWolves
NotuBiz
Quinity

Juridisch

Advocatenkantoor Schamle
ASML Corporate Intellectual Property
diverse rechtbanken en parketten
diverse privépersonen
Wester Legal B.V.

Kunst en cultuur

Bureau Promotie Podiumkunsten
Concert- en Congresgebouw De Doelen
De Nederlandse Opera
GE#Sharp Artists Events
Hazard Chase Ltd.
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA)
Stichting Turing Foundation

Overheid

Gemeente Nieuwegein
provincie Utrecht

Zorg

Oogziekenhuis Rotterdam
De Twentse Zorgcentra

Overig

Group4Securicor
Heddes Bouwgroep
JetNetherlands
KeyTechnology B.V.
Shell Hydrogen B.V.
Shell Nederland B.V.
SRJ Europe B.V.