Beëdiging

argaiv1410

Eva Pelgrom is beëdigd vertaler Engels. Zij staat ingeschreven in het Register beëdigd tolken en vertalers onder nummer 2459. Haar registratie betekent onder andere dat zij gebonden is aan eisen van permanente educatie en dat haar beëdigde vertalingen voldoen aan alle criteria die de wet daaraan stelt.