Eva Pelgrom

argaiv1410

Eva Pelgrom (Nijmegen, 1977) is zelfstandig vertaler en tekstschrijver. Ze werkt met zakelijke teksten en ziet het als een grote uitdaging om de meest ingewikkelde materie zo eenvoudig mogelijk te verwoorden, in een prettig leesbare tekst. Eva houdt zich het liefst bezig met juridische teksten, teksten op het gebied van de (podium)kunsten en materiaal voor het onderwijs. Als vertaler verzorgt zij vertalingen van en naar het Engels.

In 2003 studeerde Eva cum laude af in de Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie Algemene Literatuurwetenschappen. Voor haar eindscriptie onderzocht ze de positie van het surrealisme in het literaire tijdschrift Transition.

Al tijdens haar studie en ook daarna was Eva actief in de muzieksector. Zij had zitting in een aantal besturen van studentenmuziekgezelschappen. Daarna werkte ze achtereenvolgens voor De Nederlandse Bachvereniging, Amsterdam Sinfonietta en het Gergiev Festival.

Naast taal en muziek is ook educatie een rode draad in Eva’s loopbaan. Ze werkte als docente in het voortgezet onderwijs, gaf bijlessen Engels op diverse plekken en ontwikkelde een aantal educatieve methodes. Op dit moment biedt zij trainingen en adviestrajecten aan op het gebied van notuleren en schrijven.

In 2005 richtte Eva Vertaal- en Redactiebureau Pelgrom op, dat in het najaar van 2010 is omgedoopt tot Pelgrom tekst & vertaling. In de laatste jaren is haar bedrijf zich steeds sterker gaan richten op het juridische vlak en op de culturele sector. Eva houdt kantoor aan de Gruttersdijk in de Utrechtse binnenstad.