Beëdigde vertalingen

argaiv1410

Op uw verzoek verzorgt Pelgrom tekst & vertaling een beëdigde vertaling van uw document. In een beëdigde vertaling verklaart de vertaler uitdrukkelijk dat het vertaalde document een getrouwe weergave is van het brondocument. Soms vraagt degene voor wie de vertaling bedoeld is expliciet om een beëdigde of officiële vertaling. Soms ook wordt de beëdiging toegevoegd om meer gewicht aan een stuk te geven.

Wanneer?

Sommige instanties die om een vertaling vragen, eisen expliciet een beëdigde (ook wel: officiële, gecertificeerde of gewaarmerkte) vertaling. Het gaat daarbij vaak om diploma’s, getuigschriften, gerechtelijke stukken of akten uit het register van de burgerlijke stand.

Een beëdigde vertaling van Pelgrom tekst & vertaling heeft de volgende kenmerken:

  • de vertaling is vastgehecht aan de brontekst;
  • het originele brondocument is gebruikt;
  • op iedere pagina van het document staat een stempel en een paraaf van de vertaler;
  • de eerste pagina bevat een verklaring waarin staat dat de vertaling een getrouwe weergave is van de brontekst;
  • het document wordt per aangetekende post verzonden. Beëdigde vertalingen worden nooit digitaal verstuurd.

Nieuwe wetgeving

In januari 2009 is de wetgeving over beëdigde tolken en vertalers gewijzigd. Alle beëdigde tolken en vertalers zijn daarbij ondergebracht in het Register beëdigd tolken en vertalers. Wie in dit register is opgenomen, moet voldoen aan permanente opleidingseisen. Op termijn zullen ook de criteria waaraan een beëdigd document moet voldoen worden gestandaardiseerd. Met deze wetswijzigingen wordt de titel ‘beëdigd vertaler’ meer dan voorheen een kwaliteitskeurmerk.