Diplomavertalingen vanaf € 75

argaiv1410

 

Al vanaf € 75 verzorgt Pelgrom tekst & vertaling een beëdigde vertaling van uw diploma met cijferlijst.

 

De prijs van € 75 (incl. btw) is van toepassing op de meeste standaarddiploma's voor het voortgezet onderwijs. Vraag vooraf altijd om een definitieve prijsopgaaf op basis van een scan van de documenten. Diploma's kunnen namelijk behoorlijk verschillend van omvang zijn.

Daarnaast is het verstandig om na te gaan of de instantie die om de beëdigde vertaling vraagt, eist dat de vertaling is vastgehecht aan het originele document. Soms is dat namelijk het geval. Ook komt het voor dat wordt gevraagd om een gewaarmerkte kopie van dat origineel. De beëdigde vertaling wordt in die gevallen aan het origineel of de gewaarmerkte kopie gehecht. Als een gewone kopie volstaat, hecht de vertaler de beëdigde vertaling aan een uitdraai van de scan.

stempel