Shall in juridisch Engels

argaiv1410

Het gebruik van shall in juridisch Engels roept nogal eens verwarring op. In het normale taalgebruik drukt het de toekomende tijd uit; in een contract duidt het op een gebod.

De grammaticale regels voor het gebruik van shall zijn voor die twee betekenissen verschillend. Als het wijst op de toekomende tijd mag shall alleen in de eerste persoon enkelvoud en meervoud gebruikt worden (I en we), terwijl het in juridisch Engels met ieder onderwerp gecombineerd kan worden.

De verschillende betekenissen van shall kunnen voor verwarring zorgen. Daarom wordt er binnen het Engelse taalgebied steeds vaker voor gepleit shall niet meer te gebruiken waar het gaat om een verplichting, maar alternatieven als must, undertake of be obligated in te zetten. Aangezien zeker Britten erg aan tradities hechten, zal het woordje voorlopig nog veelvuldig in Engelstalige juridische documenten opduiken.