Deadwood Doublets

argaiv1410

Juridisch taalgebruik in het Engels kent veel vaste uitdrukkingen. Mooie voorbeelden daarvan zijn de zogenaamde ‘deadwood doublets’ - versteende woordcombinaties waarin dezelfde betekenis wordt herhaald.

Bekende pleonasmen van dit soort zijn ‘to have and to hold’, ‘null and void’ of ‘due and payable’. Ook triplets komen voor, zoals ‘rest, residue and remainder’ of ‘give, devise and bequeath’. Voor de vertaler is het verleidelijk om voor deze prachtige aaneenschakelingen een Nederlands equivalent te vinden, maar vaak past gewoon één term. ‘To give, devide and bequeath’ wordt het beste vertaald met ‘nalaten’. En ‘due and payable’ betekent gewoon ‘opeisbaar’. Overigens zijn ook in het Nederlands vaste combinaties gangbaar. Denk aan ‘nooit of te nimmer’, ‘enkel en alleen’ of ‘van nul en generlei waarde’.

U raadt al wat de Plain English Movement van het gebruik van doublets en triplets vindt…