Plain English

argaiv1410

Onnodig complex taalgebruik roept ergernis op. Regelmatig wordt in taaltijdschriften en op taalblogs aandacht besteed aan omslachtige of onbegrijpelijke brieven van overheidsinstanties.

Dat men zich in toenemende mate stoort aan de ondoorgrondelijkheid van voornamelijk juridische teksten, blijkt wel uit het verschijnen van twee Nederlandse ‘hertalingen’ van wetteksten: De Grondwet in eenvoudig Nederlands (Karen Heij en Wessel Visser, 2007) en De wet in gewoon Nederlands (Douwe Brongers, 2009). Overigens lopen de meningen over het succes van deze versimpelingen uiteen.

plainlingologoAlle Nederlandse initiatiefjes tegen ingewikkelde teksten zijn niets vergeleken bij het georganiseerde verzet in het Engelse taalgebied. De strijd tegen ‘gobbledygook, jargon and misleading public information’ wordt er gevoerd door instituten als de Plain English Movement (USA), de Plain English Campaign (UK) en de Plain English Foundation (Australia). Er bestaan vele Engelstalige publicaties over het schrijven van goed leesbare (juridische) teksten. Een standaardwerk waarop de Plain English‑bewegingen zich beroepen is Plain English for Lawyers, in 1979 geschreven door Richard Wydick. Het bevat een aantal duidelijke tips voor begrijpelijke juridische taal.

Op de website van de Britse tak is een aantal handleidingen te vinden die helpen bij het produceren van een heldere tekst, zoals ‘How to write in Plain English’ en ‘The A-Z of Alternative Words’. De schrijftips zijn bruikbaar voor schrijvers in alle talen en – het zal u niet verbazen – opgeschreven in zeer begrijpelijk Engels.

Zie www.plainenglish.co.uk/