Age-Old Judgment

argaiv1410

In Engeland vindt al enige tijd een discussie plaats over de vraag of bij juryrechtspraak de maximale leeftijd van juryleden niet wat omhoog kan. Nu kunnen stemgerechtigden tussen 18 en 70 jaar oud opgeroepen worden om zitting te nemen in een jury.

Het Ministerie van Justitie stelde in maart van dit jaar voor om de leeftijd met vijf of tien jaar te verhogen, of zelfs helemaal geen maximumleeftijd meer te hanteren. Het voorstel doet veel stof opwaaien. Begin augustus kwam de Council of Circuit Judges met een reactie.

Het voorstel van het Ministerie zou de kosten van de juryrechtspraak moeten terugdringen. Pensionado’s zijn niet ‘in de baas z’n tijd’ op pad, dus dat scheelt een fikse declaratie van de werkgever. Bovendien zou verhoging van de maximumleeftijd betekenen dat de samenstelling van de jury een betere afspiegeling is van de maatschappij. Voorstanders van het voorstel, onder wie Age UK (de Britse Ouderenbond), kunnen zich in dat laatste argument helemaal vinden. Voor hen is de vergrijzing een goede reden om de samenstelling van de jury’s aan te passen. Bovendien merken zij op dat ‘wijsheid met de jaren komt’. Daarbij verwijzen ze naar doorsneevoorbeelden als Nelson Mandela, Saul Bellow, Pablo Picasso en Henri Matisse…

De Council of Circuit Judges is minder enthousiast. De Council voert aan dat verhoging van de maximumleeftijd voor jurors haaks staat op het feit dat rechters hun ambtshamer wél op hun zeventigste moeten neerleggen. De Council suggereert daarmee overigens dat de taak van het jurylid in belasting of vereiste deskundigheid lijkt op de professie van de rechter. Ook voert de Council aan dat de lichamelijke kwalen die ouderdom nu eenmaal met zich meebrengt veel extra eisen stellen aan de (audiovisuele) toegankelijkheid van rechtszalen. De aanpassingen die dit vergt doen de beoogde besparing gemakkelijk teniet. Bovendien, zo stelt de Council, blijkt nergens uit dat de huidige regelgeving een tekort aan juryleden oplevert.

Het Ministerie van Justitie zegt zich te willen beraden op alle reacties op zijn voorstel. Het neemt zich voor later dit jaar met een reactie te komen.

bron: The Times, 10 augustus 2010