Actueel

Diplomavertalingen vanaf € 75

 

argaiv1410

Al vanaf € 75 verzorgt Pelgrom tekst & vertaling een beëdigde vertaling van uw diploma met cijferlijst.

Lees meer

 

Judgment/Judgement

Wat is de correcte spelling van het woord judgment/judgement? Het onduidelijke antwoord op deze duidelijke vraag is: beide vormen zijn correct.

Lees meer

Shall in juridisch Engels

Het gebruik van shall in juridisch Engels roept nogal eens verwarring op. In het normale taalgebruik drukt het de toekomende tijd uit; in een contract duidt het op een gebod.

Lees meer

Deadwood Doublets

Juridisch taalgebruik in het Engels kent veel vaste uitdrukkingen. Mooie voorbeelden daarvan zijn de zogenaamde ‘deadwood doublets’ - versteende woordcombinaties waarin dezelfde betekenis wordt herhaald.

Lees meer

Plain English

Onnodig complex taalgebruik roept ergernis op. Regelmatig wordt in taaltijdschriften en op taalblogs aandacht besteed aan omslachtige of onbegrijpelijke brieven van overheidsinstanties.

Lees meer

Pagina 1 van 2